Aanvullen van uw pensioen?

Heeft u financieel gezien de mogelijkheid om straks na uw pensioen te kunnen leven zoals u graag wilt?

Het is verstandig om te zorgen voor aanvulling op uw pensioen als u wellicht niet voldoende heeft aan uw AOW (Algemene Ouderdomswet) en eventuele werkgeverspensioen. Beleggen kan hier een mogelijkheid voor zijn. Een manier om meer rendement te maken dan bijvoorbeeld via sparen bij de bank.

Pensioen opbouwen bestaat uit

  • Pensioenopbouw via de overheid
    Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Pensioenopbouw via de werkgever
    Opgebouwd tijdens de loondienstjaren
  • Pensioen dat u zelf opbouwt

Na de AOW als 1e pijler en pensioenopbouw via de werkgever als 2e pijler, zijn individuele pensioenvoorzieningen de 3e pijler van pensioenopbouw. Dit zijn bijvoorbeeld lijfrenten, koopsompolissen en levensverzekeringen. Hierbij spaart u fiscaal aantrekkelijk voor extra pensioen.

Extra vermogen kan ook worden opgebouwd met vrij vermogen, zogenaamd uw Box 3 vermogen. Hiermee mist u bepaalde fiscale voordelen, maar daar staat tegenover at u op ieder moment vrij over uw vermogen kunt beschikken. Een combinatie van beide kan natuurlijk ook, waarbij u deels kan sparen met fiscale voordelen en deels de vrijheid heeft over uw vermogen.

 


Loop geen onnodig risico. Lees de Financiële bijsluiters. U vindt alle documenten van dit product in het downloadcentrum.

  Ga naar het downloadcentrum

Bel 020 - 23 51 490

Elke werkdag bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur

Vraag vrijblijvend de brochure aan

Vul hieronder uw gegevens in