Rekenvoorbeeld: sparen of beleggen

U heeft een lijfrentekapitaal opgebouwd en u wilt daar nu gebruik van maken. U heeft keuze om dit bedrag te laten beleggen of u gaat sparen tijdens deze uitkeringsfase.

Uitgangspunten:

 • U heeft een lijfrentekapitaal: € 100.000
 • U wilt gedurende 15 jaar een uitkering ontvangen.
 • De uitkering ontvangt u per kwartaal achteraf
 • Spaarrente percentage: 1,75% (123lijfrente.nl aprili 2018)
 • Beleggingen: SynVest High Yield Obligatie fonds, SynVest Value Investment fonds, SynVest Aandelen Vastgoed Index fonds

Sparen of beleggen? Een rekenvoorbeeld

Sparen

Bij sparen kunt u rekenen op een gegarandeerde uitkering

 • Voordeel: U loopt geen risico, dat geeft zekerheid.
 • Nadeel: De rente is historisch laag, u maakt vrijwel geen rendement op uw geld. Door inflatie gaat uw koopkracht zo achteruit.

U gaat sparen: de berekening:

 • Elk kwartaal een gegarandeerde uitkering van  € 1.900   
 • Het totaal van de uitkeringen over 15 jaar:  € 114.000

Beleggen:

Aan de hand van uw risicoprofiel stelt u uw portefeuille samen. Wilt u niet zoveel risico nemen maar wilt u wel een hoger rendement dan u krijgt met sparen? Kies dan voor een defensieve portefeuille. Bent u op zoek naar een hoog rendement? En bent u bereid veel risico te nemen dat u tevens kunt dragen, dan kiest u voor een offensieve portefeuille. Goed om te weten is dat wanneer u kiest voor beleggen het ook mogelijk is dat u minder ontvangt dat u heeft ingelegd.

 • Voordeel: een reële kans op een hoger rendement dan bij sparen
 • Nadeel: risico op waardeverlies van uw beleggingen. U loopt het risico dat u minder ontvangt dan uw inleg. Door een goede spreiding van uw beleggingen vermindert u dit risico.

U gaat beleggen bij SynVest: de berekening

Verschillende uitkomsten op basis van het gekozen risicoprofiel (na aftrek van de kosten). Let op!  resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Onderstaand grafiek laat zien het verschil in resultaat:

Let op!  resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De resultaten voor beleggen zijn gemiddeld per jaar. Resultaten kunnen ook positievere maar ook negatiever uitvallen. Belangrijk! Dit is een rekenvoorbeeld; de lijnen zullen in werkelijkheid minder recht zijn door schommelingen van de indexfondsen.

*Waarom neemt de hoogte van de uitkering bij beleggen toe? De hoogte van de eerste uitkering wordt bepaald op basis van de fiscale rekenregels. Het uitgangspunt daarbij is het U-rendement. Dit is het rendement op een pakket Nederlandse staatsobligaties; de Verzekeringskamer stelt dit rendement vast. Het gehanteerde rendement van 0,07% (februari 2018) is alleen een rekengrootheid en heeft niets te maken met het werkelijke rendement. De eerste uitkering is voor elk risicoprofiel hetzelfde. Elke volgende uitkering wordt herrekend op basis van het tot dan toe daadwerkelijk behaalde rendement. In bovenstaande grafiek is dit duidelijk te zien.

Heeft u wel eens gedacht aan een combinatie van sparen en beleggen?

Vindt u het risico te groot om uw hele lijfrentekapitaal te beleggen? Maar bent u tegelijkertijd op zoek naar een hoger rendement dan met sparen mogelijk is? Dan kunt u sparen combineren met beleggen. U opent dan een bankspaarrekening of een uitkeerproduct bij een bank of verzekeraar én een beleggersrekening bij SynVest. De verdeling van uw kapitaal over deze rekeningen bepaalt u zelf.

 • Voordeel: De zekerheid van sparen combineren met de kans op het hogere rendement van beleggen. U beperkt het risico doordat u voor het ‘spaardeel’ een garantie heeft.
 • Nadeel: Risico op waardeverlies van uw beleggingen; door goede spreiding van uw beleggingen vermindert u dit risico. U beperkt de kans op een hoger rendement doordat u deels gegarandeerd spaart.

CTA whitepaper expirerende lijfrente

Bel 020 - 23 51 490

Elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur

Vraag vrijblijvend de brochure aan

Vul hieronder uw gegevens in.