Fondsenoverzicht SynVest

Obligatiefondsen

   
Rente Fonds Staats - en bedrijfsobligaties met een korte looptijd actief
Obligatie Index Fonds Europese staats- en bedrijfsobligaties index
High Yield Obligatie Fonds Directe en indirecte beleggingen in obligaties index

Vastgoedfondsen

   
German RealEstate Fund Woningen, kantoren en winkels in Duitsland actief
Vastgoed Aandelen Index Fonds  Beursgenoteerde vastgoedbedrijven wereldwijd index
(Dutch) RealEstate Fund Woningen en winkels in Nederland (gesloten fonds) actief

Aandelenfondsen

   
Aandelen Index Fonds Aandelen in Europa en USA index
Value Investment Fund Volgens Value strategie wereldwijd actief
Duurzaam Beleggen Index Fonds Social Responsibility Investing: Aandelenindexfondsen Index
Emerging Markets Aandelen Fonds Beursgenoteerde aandelenfondsen in Emerging Markets Index

Obligaties, vastgoed en aandelen

Bij SynVest kunt u kiezen uit verschillende obligatie, vastgoed- en aandelenfondsen. U bepaalt zelf welk deel van uw geld in welk fonds belegd wordt. 

Obligaties                                                                                                                                                                                                                                                                                  Een obligatie is geld dat de overheid of een bedrijf leent. In ruil voor het uitlenen wordt een vergoeding betaald in de vorm van rente. Obligatiefondsen zijn er in verschillende soorten. Staatsobligaties, uitgegeven door landen in Europa, of uitgegeven door zeer kredietwaardige Europese bedrijven worden gekenmerkt door laag risico. Hier staat een lager rendement tegenover.

Er zijn ook obligatiefondsen waarbij belegd wordt in leningen en obligaties van minder kredietwaardige bedrijven. Deze fondsen heten High Yield obligatiefondsen. Van deze fondsen is het verwacht rendement hoger. Ook de looptijd van een obligatie is van belang. Kortlopende obligaties hebben minder last van wijzigingen van de marktrente. Daarmee zijn deze veiliger dan obligaties met een langere looptijd maar is de te ontvangen rente lager.

Vastgoed                                                                                                                                                                                                                                                           SynVest heeft twee soorten vastgoedfondsen. Fondsen waarbij direct geïnvesteerd wordt in o.a. woningen, kantoren of winkels Maar het is ook mogelijk om indirect te beleggen in beursgenoteerde bedrijven die beleggen in vastgoed. Een voordeel van een belegging in vastgoed is doorgaans het hogere directe rendement. 

Aandelen                                                                                                                                                                                                                                                                 Een aandeel is een bewijs van deelname in een bedrijf, je bent voor dit deel eigenaar van het bedrijf. Met een belegging in een aandelenfonds, belegt u automatisch in meerdere bedrijven. Hierdoor wordt het risico gespreid. In aandelenfondsen is de keuze groot. Zo kan men kiezen voor een aandelenfonds met bijvoorbeeld een bepaalde strategie (value of index), regio (europa, Amerika of juist opkomende markten) of thema (duurzaam beleggen). Elk fonds heeft zijn eigen kenmerken met een verwacht risico en rendement.

Indexfonds of actief beheerd fonds

Er zijn 2 manieren om te belegen: actief en passief. Dat laatste wordt ook index beleggen genoemd. Wat zijn de verschillen?

Indexfondsen volgen beleggingen die deel uitmaken van een bepaalde index. De beheerder van het indexfonds maakt geen eigen keuze bij de samenstelling van zijn beleggingsportefeuille, zoals bij een actief beheerd beleggingsfonds. Omdat indexproducten het rendement van de index volgen, worden ze ook wel ‘passieve’ beleggingsproducten genoemd. De beheerkosten zijn laag het fonds doet het nooit beter, maar ook niet slechter dan de gekozen markt of index.

Actief beheerde fondsen selecteren actief hun beleggingen en streven ernaar een gemiddeld beter rendement te behalen dan de markt waarin zij beleggen. Door hun kennis en vakmanschap trachten zij de goede aandelen, obligaties of vastgoed te kopen. De kosten voor research en beheer zijn hoger dan die van indexproducten, maar de beheerders van de fondsen streven ernaar dit te compenseren door selecteren van beter renderende beleggingen.